مسئولیت ,شمارا تقویت ,استعداد شمارا ,مسئولیت استعداد ,استعداد شمارا تقویت ,مسئولیت استعداد شمارا

مسئولیت استعداد شمارا تقویت می کند.

مسئولیت اساس موفقیت را رقم می زند .

مسیئولیت توانایی و فرصت­های مناسب را بیشتر می کند .

مسئولیت در طی زمان موجب خوشنامی می­شود.

ارسطو: ما با توجه به تصمیماتی که می­گیریم به آن کسی که هستیم تبدیل می­شویم

منبع اصلی مطلب : کارآفرینان شریف صنعت(ثبت 1656)
برچسب ها : مسئولیت ,شمارا تقویت ,استعداد شمارا ,مسئولیت استعداد ,استعداد شمارا تقویت ,مسئولیت استعداد شمارا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مسئولیت استعداد شمارا تقویت می کند.