استعداد ,می­کند ,می­افزاید ,تاثیر می­گذارد ,می­توانید استعداد ,انتخاب می­توانید ,سیزده انتخاب ,انتخاب می­توانید استعداد ,سیزده انتخاب می­تو
 • ·        با سیزده انتخاب می­توانید استعداد خود را به حداکثربرسانید:
 1. باور استعداد شما را بیشتر می­کند.
 2. اشتیاق بر استعداد شما می­افزاید.
 3. ابتکار استعداد شما را فعال می­کند.
 4. تمرکز استعداد شما را هدایت می­کند.
 5. تدارک روی استعداد شما تاثیر می­گذارد.
 6. تمرین بر استعداد شما می­افزاید.
 7. مداومت بر استعداد شما می­افزاید.
 8. شجاعت استعداد شما را می­آزماید.
 9. آموزش­پذیری بر استعداد شما می­افزاید.
 10. شخصیت از استعداد شما حمایت می­­کند.
 11. روابط بر استعداد شما تاثیر می­گذارد.
 12. مسئولیت استعداد شما را تقویت می­کند.
 13. کار گروهی استعداد شما را چنذ برابر می­کند.
 • استعداد خدا­دادی است، امّا برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کرد.

شخصیت با استعدادمضاعف = انتخابهای درست + استعداد

منبع اصلی مطلب : کارآفرینان شریف صنعت(ثبت 1656)
برچسب ها : استعداد ,می­کند ,می­افزاید ,تاثیر می­گذارد ,می­توانید استعداد ,انتخاب می­توانید ,سیزده انتخاب ,انتخاب می­توانید استعداد ,سیزده انتخاب می­تو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : با سیزده انتخاب می­توانید استعداد خود را به حداکثربرسانید: